Bệnh câm điếc bẩm sinh là bệnh do

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Bệnh câm điếc bẩm sinh là bệnh do

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Bệnh câm điếc bẩm sinh là bệnh do đột biến gen lặn trên NST thường

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X