Cá và gà khác hẳn nhau, nhưng có những giai đọan phôi thai tương tự nhau, chứng

Xuất bản: 03/03/2022 - Cập nhật: 03/03/2022 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cá và gà khác hẳn nhau, nhưng có những giai đọan phôi thai tương tự nhau, chứng tỏ chúng cùng tổ tiên xa thì gọi là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Đây gọi là bằng chứng phôi sinh học

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 12 mới nhất

X