Cánh chim tương đồng với cơ quan nào sau đây?

Xuất bản: 03/03/2022 - Cập nhật: 09/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cánh chim tương đồng với cơ quan nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Cơ quan tương đồng là những cơ quan có chức năng khác nhau nhưng có cùng nguồn gốc
Cánh chim là cơ quan tương đồng với cánh dơi (có nguồn gốc chung là chi trước của thú)

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 12 mới nhất

X