Cơ quan tương tự là

Xuất bản: 03/03/2022 - Cập nhật: 03/03/2022 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cơ quan tương tự là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Cơ quan tương tự là những cơ quan có nguồn gốc khác nhau nhưng đảm nhiệm những chức năng giống nhau nên có kiểu hình thái tương tự

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 12 mới nhất

X