Trắc nghiệm Địa 11 bài 6: Hợp chủng quốc Hoa Kì phần 3

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa 11 bài 6 (Hợp chủng quốc Hoa Kì) phần 3 có đáp án

Câu 1. Đường hàng không của Hoa Kì đảm nhận vận chuyển bao nhiêu tổng số hành khách trên thế giới?
Câu 2. Đường hàng không của nước nào vận chuyển 1/3 tổng số hành khách trên thế giới?
Câu 3. Đường hàng không của Hoa Kì vận chuyển 1/3 tổng số
Câu 4. Năm 2004, Hoa Kì có tới bao nhiêu km đường ô tô?
Câu 5. Năm 2004, Hoa Kì có bao nhiêu km đường sắt?
Câu 6. Ngành vận tải nào ở Hoa Kì vận chuyển 1/3 tổng số hành khách trên thế giới?
Câu 7. Nhận định nào sau đây không đúng với vị trí địa lí của Hoa Kì?
Câu 8. Hình dạng cân đối của lãnh thổ Hoa Kì ở phần đất trung tâm Bắc Mĩ thuận lợi cho
Câu 9. Nhận xét đúng nhất về tài nguyên thiên nhiên vùng phía Tây Hoa Kì là
Câu 10. Nhận xét không chính xác về đặc điểm tự nhiên của vùng Trung tâm Hoa Kì là
Câu 11. Khoáng sản chủ yếu của vùng phía Đông của phần lãnh thổ trung tâm Hoa Kì là
Câu 12. Hoa Kì có dân số đông và tăng nhanh chủ yếu là do
Câu 13. Ha-oai là hòn đảo nằm giữa đại dương nào dưới đây?
Câu 14. Quần đảo Ha-oai có tiềm năng rất lớn về tài nguyên nào dưới đây?
Câu 15. Tài nguyên quan trọng và có giá trị của A-lax-ca là
Câu 16. Vùng A-la-xca có dạng địa hình chủ yếu nào?
Câu 17. Vùng phía Đông có địa hình chủ yếu là
Câu 18. Vùng núi Cooc-đi-e không có đặc điểm tự nhiên nào sau đây?
Câu 19. Phát biểu nào sau đây đúng nhất về đặc điểm phân bố dân cư Hoa Kì?
Câu 20. Đặc điểm nào dưới đây không đúng về tự nhiên vùng phía Đông Hoa Kì?
Câu 21. Phân bố dân cư của Hoa Kì có đặc điểm nào dưới đây?
Câu 22. Nhận định nào dưới đây không đúng về dân cư Hoa Kì?
Câu 23. Nhận định nào sau đây là không chính xác về đặc điểm dân cư của Hoa Kì?
Câu 24. Đặc điểm nào không đúng với đặc điểm dân cư Hoa Kì?
Câu 25. Với khí hậu ôn đới hải dương và cận nhiệt đới, các đồng bằng phù sa ven Đại Tây Dương của Hoa Kì rất thuận lợi cho phát triển
Câu 26. Đặc điểm địa hình nào dưới đây giống nhau giữa các vùng tự nhiên Hoa Kì nằm ở trung tâm Bắc Mĩ?
Câu 27. Đặc điểm nào sau đây giúp Hoa Kì hạn chế được những tiêu cực của đô thị hóa?
Câu 28. Dân cư thành thị của Hoa Kì tập trung chủ yếu ở các thành phố có quy mô
Câu 29. Vì sao ở các bang vùng Đông Bắc có mật độ dân cư đông đúc nhất Hoa Kì?
Câu 30. Dân cư Hoa Kì có xu hướng nào dưới đây?
Câu 31. Biết diện tích của Hoa Kì là 9831,5 nghìn km2 và số dân giữa năm 2015 là 321,2 triệu người, vậy mật độ dân số Hoa Kì thời điểm đó là
Câu 32. Ở Hoa Kì, thời tiết bị biến động mạnh, thường xuyên xuất hiện nhiều thiên tai như: lốc xoáy, vòi rồng, mưa đá là do:
Câu 33. Biết diện tích của Hoa Kì là 9831,5 nghìn km2 và số dân giữa năm 2018 là 327,2 triệu người, vậy mật độ dân số Hoa Kì thời điểm đó là
Câu 34. Giả sử tốc độ gia tăng dân số tự nhiên của Hoa Kì giai đoạn 2015 - 2020 là 0,6% thì số dân Hoa Kì 2018 là bao nhiêu?
Câu 35. Nguyên nhân chủ yếu thời tiết của Hoa Kì thường bị biến động mạnh, nhất là phần trung tâm là do
Câu 36. Chiếm tỉ trọng cao nhất trong giá trị hàng xuất khẩu công nghiệp của Hoa Kì là sản phẩm của ngành
Câu 37. Cơ cấu nông nghiệp Hoa Kì đang chuyển dịch theo hướng
Câu 38. Trong ngành công nghiệp, Hoa Kì đứng thứ nhất thế giới về
Câu 39. Sản xuất công nghiệp Hoa Kì tập trung chủ yếu ở vùng nào sau đây?
Câu 40. Nhận định nào sau đây đúng với sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản lượng ngành công nghiệp Hoa Kì?
Câu 41. Ngành nào sau đây hoạt động khắp thế giới, tạo nguồn thu lớn và lợi thế cho kinh tế của Hoa Kì?
Câu 42. Sản xuất công nghiệp Hoa Kì gồm những nhóm ngành nào dưới đây?
Câu 43. Các ngành hàng không - vũ trụ, hóa dầu, công nghệ thông tin phân bố tập trung ở khu vực nào của Hoa Kì?
Câu 44. Nhận định nào không đúng với ngành dịch vụ của Hoa Kỳ hiện nay?
Câu 45. Ngành hàng không của Hoa Kì vận chuyển số lượng khách hàng chiếm khoảng:
Câu 46. Nhân tố chủ yếu làm tăng GDP của Hoa Kì là
Câu 47. Chuyên môn hóa trong phát triển nông nghiệp thể hiện ở việc nào dưới đây?
Câu 48. Hình thức tổ chức chủ yếu trong nông nghiệp Hoa Kì là
Câu 49. Đặc điểm nào sau đây không đặc trưng cho nền kinh tế Hoa Kì?
Câu 50. Đặc điểm nào sau đây không đúng với đặc điểm dân cư Hoa Kì?
Câu 51. Thành phố nào dưới đây đông dân nhất ở Hoa Kì?
Câu 52. Yếu tố tự nhiên nào vừa là khó khăn, nhưng đồng thời cũng là thuận lợi cho sự phát triển kinh tế của Hoa Kì?
Câu 53. Nhập cư tạo động lực cho sự phát triển kinh tế của Hoa Kì nhờ lợi thế lớn nhất nào dưới đây?
Câu 54. Vị trí địa lý của Hoa Kì về phía Đông thuận lợi giao lưu với các nước khu vực nào dưới đây?
Câu 55. Việt Nam và Hoa Kì bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào thời gian nào?
Câu 56. Vị trí địa lí Hoa Kì thuận lợi giao lưu với các nước khu vực nào dưới đây?
Câu 57. Vùng "Vành đai mặt trời" của Hoa Kỳ hiện nay là vùng nào dưới đây?
Câu 58. Đặc điểm ngành công nghiệp Hoa Kì
1. Công nghiệp truyền thống là: luyện kim, chế tạo ô tô, đóng tàu, hóa chất, dệt
2. Trước đây, công nghiệp tập trung ở ven Thái bình dương do có nhiều khoáng sản
3. Các ngành công nghiệp hiện đại là: hóa dầu, hàng không, vũ trụ. viễn thông,...
4. Tỉ trọng ngành công nghiệp luyện kim, dệt, gia công đồ nhựa có xu hướng giảm.
Số phương án thể hiện đúng đặc điểm công nghiệp Hoa Kì là
Câu 59. Nguyên nhân chủ yếu miền Đông Bắc Hoa Kỳ sớm trở thành cái nôi của ngành công nghiệp Hoa Kỳ là do
Câu 60. Yếu tố tự nhiên nào vừa là khó khăn nhưng đồng thời cũng là thuận lợi cho sự phát triển kinh tế của Hoa Kì?

đáp án Trắc nghiệm Địa 11 bài 6: Hợp chủng quốc Hoa Kì phần 3

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 31D
Câu 2CCâu 32C
Câu 3BCâu 33B
Câu 4ACâu 34B
Câu 5ACâu 35D
Câu 6DCâu 36C
Câu 7ACâu 37A
Câu 8BCâu 38B
Câu 9ACâu 39D
Câu 10DCâu 40C
Câu 11CCâu 41A
Câu 12CCâu 42A
Câu 13ACâu 43C
Câu 14ACâu 44C
Câu 15DCâu 45C
Câu 16CCâu 46A
Câu 17DCâu 47B
Câu 18BCâu 48C
Câu 19BCâu 49C
Câu 20CCâu 50B
Câu 21ACâu 51A
Câu 22CCâu 52A
Câu 23BCâu 53B
Câu 24ACâu 54D
Câu 25CCâu 55A
Câu 26CCâu 56B
Câu 27CCâu 57A
Câu 28CCâu 58C
Câu 29BCâu 59C
Câu 30DCâu 60B

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X