Thành phố nào dưới đây đông dân nhất ở Hoa Kì?

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 25/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Thành phố nào dưới đây đông dân nhất ở Hoa Kì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Thành phố đông dân nhất của Hoa Kì là Niu Iooc với số dân trên 8 triệu người.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 11 mới nhất

X