Đặc điểm địa hình nào dưới đây giống nhau giữa các vùng tự nhiên Hoa Kì nằm ở

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 25/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Đặc điểm địa hình nào dưới đây giống nhau giữa các vùng tự nhiên Hoa Kì nằm ở trung tâm Bắc Mĩ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Ba vùng địa hình của lãnh thổ trung tâm Hoa Kì đều có địa hình đồng bằng ven biển:
- Vùng phía đông có đồng bằng phù sa ven Đại Tây Dương: diện tích tương đối lớn,đất đai phì nhiêu.
- Vùng phái tây có các đồng bằng nhỏ ven Thái Bình Dương.
- Vùng trung tâm có đồng bằng phù sa ở phía Nam.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 11 mới nhất

X