Yêu cầu của đường dây dẫn đi xuyên qua tường hoặc trần nhà:

Xuất bản: 05/11/2020 - Cập nhật: 05/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Yêu cầu của đường dây dẫn đi xuyên qua tường hoặc trần nhà:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Yêu cầu của đường dây dẫn đi xuyên qua tường hoặc trần nhà là Luồn dây qua ống cách điện và Hai đầu ống phải nhô ra khỏi tường 10mm

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 9 mới nhất

X