Hiện nay, loại ống PVC được sử dụng phổ biến trong mạng điện sinh hoạt là:

Xuất bản: 05/11/2020 - Cập nhật: 05/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Hiện nay, loại ống PVC được sử dụng phổ biến trong mạng điện sinh hoạt là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Hiện nay, loại ống PVC được sử dụng phổ biến trong mạng điện sinh hoạt là PVC tiết diện tròn và PVC tiết diện hình chữ nhật

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 9 mới nhất

X