Các phụ kiện làm theo ống luồn dây là:

Xuất bản: 05/11/2020 - Cập nhật: 05/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Các phụ kiện làm theo ống luồn dây là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Các phụ kiện làm theo ống luồn dây là ống nối chữ T, ống nối nối tiếp và Kẹp đỡ ống

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 9 mới nhất

X