Trong các loại thức ăn dưới đây, loại nào là thức ăn tự nhiên của tôm cá?

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Trong các loại thức ăn dưới đây, loại nào là thức ăn tự nhiên của tôm cá?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Giải thích: (Các loại thức ăn là thức ăn tự nhiên của tôm cá gồm:
- Tảo đậu.
- Rong đen lá vòng.
- Trùng túi trong - Hình 82 SGK trang 141)

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 7 mới nhất

X