Phân đạm, phân hữu cơ thuộc loại thức ăn nào dưới đây?

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Phân đạm, phân hữu cơ thuộc loại thức ăn nào dưới đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Giải thích: (Phân đạm, phân hữu cơ thuộc loại thức ăn thô)

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 7 mới nhất

X