Lưới điện phân phối có điện áp từ bao nhiêu?

Xuất bản: 12/10/2020 - Cập nhật: 02/08/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Lưới điện phân phối có điện áp từ bao nhiêu? ... nằm trong bộ đề Trắc nghiệm công nghệ 12 bài 22 : Hệ thống điện quốc gia

Câu Hỏi Và Trả lời

CÂU HỎI

Lưới điện phân phối có điện áp từ bao nhiêu?

TRẢ LỜI

Lưới điện phân phối có điện áp từ 35 kV trở xuống.

luoi dien phan phoi co dien ap tu bao nhieu

Câu hỏi liên quan
Lưới điện truyền tải có cấp điện áp

Lưới điện truyền tải có cấp điện áp từ 66 kV trở lên.Giải thích

– Hệ thống điện quốc gia gồm: Nguồn điện, các lưới điện và các hộ tiêu thụ điện trong toàn quốc.
– Các phần tử được nối với nhau thành một hệ thống để thực hiện quá trình sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng.
– Lưới điện là hệ thống truyền tải và phân phối điện năng từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ.
– Lưới điện quốc gia có các cấp điện áp khác nhau như: 800 KW; 500 KW; 200 KW; 110KW; 66 KW; 35 KW; 22 KW; 10,5 KW; 6 KW; 0,4 KW.
– Lưới điện truyền tải từ: 66 KW trở lên.
– Lưới điện phân phối từ: 35 KW trở lên.
– Điện áp hay hiệu điện thế là tỉ số chênh lệch giữa nơi có điện thế cao và điện thế thấp.

Chức năng của lưới điện quốc gia

Chức năng của lưới điện quốc gia là truyền tải điện năng từ các nhà máy phát điện đến các điểm tiêu thụ khác nhau trong toàn quốc, đảm bảo nguồn điện liên tục và ổn định cho các hộ gia đình, doanh nghiệp và tổ chức.

Bổ sung kiến thức:

- Khái niệm hệ thống điện quốc gia đang được quy định cụ thể tại Khỏan 10 Điều 3 Luật Điện lực 2004.

- Hệ thống điện quốc gia được hiểu là hệ thống các trang thiết bị phát điện, lưới điện và các trang thiết bị phụ trợ được liên kết với nhau và được chỉ huy thống nhất trong phạm vi cả nước.

- Hệ thống điện quốc gia gồm có: nguồn điện (các nhà máy điện), các lưới điện, các hộ tiêu thụ điện trong toàn quốc được liên kết với nhau thành một hệ thống để thực hiện quá trình sản xuất, truyền tải, phân phối và tiêu thụ điện năng.

Vậy Lưới điện quốc gia có chức năng truyền tải điện năng từ nhà máy điện đến nơi tiêu thụ.
Khi đo cường độ dòng điện trên lưới điện cao áp bằng đồng hồ kiểu kìm thì:

Khi đo cường độ dòng điện trên lưới điện cao áp bằng đồng hồ kiểu kìm thì: Theo b, nhưng phải có phiếu công tác

Khi đo cường độ dòng điện trên lưới điện cao áp bằng đồng hồ kiểu kìm thì phải có:

Khi đo cường độ dòng điện trên lưới điện cao áp bằng đồng hồ kiểu kìm thì phải có 2 người (có bậc 4 an toàn và đã được huấn luyện) và phải có phiếu công tác.

Chỉ số về độ tin cậy cung cấp điện của cả lưới điện phân phối:

Chỉ số về độ tin cậy cung cấp điện của cả lưới điện phân phối: SAIFI

Yêu cầu về quy hoạch lưới điện nào sau đây áp dụng cho quy hoạch xây dựng vùng tỉnh: (mục 6.2 Quy hoạch cấp điện vùng –QCVN2008)

Yêu cầu về quy hoạch lưới điện nào sau đây áp dụng cho quy hoạch xây dựng vùng tỉnh: (mục 6.2 Quy hoạch cấp điện vùng –QCVN2008) Quy hoạch lưới điện từ 110KV trở lên.

Khi đo cường độ dòng điện trên lưới điện cao áp bằng đồng hồ kiểu kìm thì:

Khi đo cường độ dòng điện trên lưới điện cao áp bằng đồng hồ kiểu kìm thì người giám sát phải có bậc 4 an toàn trở lên.

Khi đo cường độ dòng điện trên lưới điện cao áp bằng đồng hồ kiểu kìm thì:

Khi đo cường độ dòng điện trên lưới điện cao áp bằng đồng hồ kiểu kìm thì:
- Dụng cụ an toàn phải có: găng, ủng, ghế cách điện tương ứng với điện áp của lưới
- Vị trí đo phải thuận tiện và khoảng cách giữa các pha không dưới 0,25 m
- Người giám sát phải có bậc 4 an toàn trở lên

Sào thao tác, găng, ủng cách điện là các dụng cụ an toàn dùng để thao tác, khi thao tác trên lưới điện cao áp bắt buộc phải:

Sào thao tác, găng, ủng cách điện là các dụng cụ an toàn dùng để thao tác, khi thao tác trên lưới điện cao áp bắt buộc phải:
- Các dụng cụ phải còn trong thời hạn thí nghiệm định kỳ
- Kiểm tra sơ bộ các dụng cụ an toàn trước khi sử dụng
- Phải sử dụng đủ cả 3 dụng cụ: sào, găng, ủng / hoặc ghế cách điện

đề trắc nghiệm công nghệ 12 mới nhất

X