Đường dây truyền tải điện năng Bắc – Nam 500kV xuất hiện với chiều dài khoảng:

Xuất bản: 12/10/2020 - Cập nhật: 13/09/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Đường dây truyền tải điện năng Bắc – Nam 500kV xuất hiện với chiều dài khoảng:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Đường dây truyền tải điện năng Bắc – Nam 500kV xuất hiện với chiều dài khoảng 1870 km

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Hệ thống điện quốc gia truyền tải điện năng từ nhà máy điện đến:

Hệ thống điện quốc gia truyền tải điện năng từ nhà máy điện đến: Các nhà máy, xí nghiệp; các nông trại; các khu dân cư.

Đường dây truyền tải điện năng Bắc – Nam 500kV xuất hiện vào thời gian nào:

Đường dây truyền tải điện năng Bắc – Nam 500kV xuất hiện vào Tháng 5/1994

Người ta truyền tải điện năng đến một nơi tiêu thụ bằng đường dây một pha có điện trở R. Nếu điện áp hiệu dụng đưa lên hai đầu đường dây là U = 220V thì hiệu suất truyền tải điện năng là 60%. Để hiệu suất truyền tải tăng đến 90% mà công suất truyền đến nơi tiêu thụ vẫn không thay đổi thì điện áp hiệu dụng đưa lên hai đầu đường dây bằng bao nhiêu?

Ta có: $P_{hp} = \frac{P^{2}.R}{(Ucos\varphi) ^{2}}$ ; $H_{1} = \frac{P_{1} - P_{hp_{1}}}{P_{1}};$ ; $H_{2} = \frac{P_{1} - P_{hp_{2}}}{P_{2}};$
Vì công suất tại nơi tiêu thụ không đổi nên ta có:
$P = P_{1} H_{1} = P_{2} H_{2};$
=> $\frac{P_{hp_{1}}}{(1-H_{1})H_{1}} = \frac{P_{hp_{2}}}{(1-H_{2})H_{2}}$
=> $\frac{U_{2}^{2}}{U_{1}^{2}} = \frac{(1-H_{1})H_{1}}{(1-H_{2})H_{2}}$
=> $U_{2} = \sqrt{\frac{(1-H_{1})H_{1}}{(1-H_{2})H_{2}}}.U_{1} = \sqrt{\frac{(1-0,6).0,6}{(1-0,9).0,9}}.220 = 359,26 (V)$

Khi truyền tải điện năng đi xa bằng đường dây dẫn

Khi truyền tải điện năng đi xa bằng đường dây dẫn sẽ có một phần điện năng hao phí do hiện tượng tỏa nhiệt trên đường dây

Phương án làm giảm hao phí hữu hiệu nhất là:

Phương án làm giảm hao phí hữu hiệu nhất là tăng hiệu điện thế

Giải thích: Khi truyền tải điện năng đi xa phương án làm giảm hao phí hữu hiệu nhất là tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn bằng các máy biến thế.

Phương án làm giảm hao phí hữu hiệu nhất là:

Khi truyền tải điện năng, ở nơi truyền đi người ta cần lắp

Khi truyền tải điện năng, ở nơi truyền đi người ta cần lắp biến thế tăng điện áp để giảm hao phí trên đường dây truyền tải.

đề trắc nghiệm công nghệ 12 mới nhất

X