Trước năm 1994, nước ta có hệ thống điện:

Xuất bản: 12/10/2020 - Cập nhật: 12/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Trước năm 1994, nước ta có hệ thống điện:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Trước năm 1994, nước ta có ba hệ thống điện độc lập: miền Bắc, miền Trung, miền Nam.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 12 mới nhất

X