Cho bảng số liệu:Theo bảng số liệu, để thể hiện sự thay đổi số lượng bò và sản

Xuất bản: 12/06/2024 - Cập nhật: 12/06/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cho bảng số liệu:

sự thay đổi số lượng bò và sản lượng thịt bò của nước ta

Theo bảng số liệu, để thể hiện sự thay đổi số lượng bò và sản lượng thịt bò của nước ta giai đoạn 2015 - 2021, các dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Để thể hiện sự thay đổi số lượng bò và sản lượng thịt bò (thay đổi về quy mô) với 5 mốc thời gian nên biểu đồ cột, đường và kết hợp (cột – đường) là thích hợp.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý Thi mới nhất

X