Nguyên nhân chủ yếu làm cho Trung du miền núi Bắc Bộ trở thành vùng chuyên canh

Xuất bản: 12/06/2024 - Cập nhật: 12/06/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Nguyên nhân chủ yếu làm cho Trung du miền núi Bắc Bộ trở thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm có quy mô lớn ở nước ta là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Trung du miền núi Bắc bộ có đất ferality hình thành trên đá vôi, đá phiến, đá gơnai; khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh thích hợp trồng các cây công nghiệp lâu năm.
+ Vùng có vị trí liền kề đồng bằng sông Hồng ở phía nam - là vùng có dân số đông, công nghiệp chế biến phát triển => Thị trường tiêu thụ sản phẩm cây công nghiệp

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý Thi mới nhất

X