Ý nghĩa chủ yếu của việc hình thành các vùng chuyên canh trong sản xuất nông

Xuất bản: 12/06/2024 - Cập nhật: 12/06/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Ý nghĩa chủ yếu của việc hình thành các vùng chuyên canh trong sản xuất nông nghiệp ở nước ta là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Mỗi vùng sinh thái nông nghiệp đều có thế mạnh nhất định đối với phát triển và phân bố các cây trồng vật nuôi do đó việc hình thành các vùng chuyên canh cho phép sử dụng hiệu quả các nguồn lực và phát triển sản xuất hàng hóa nên thu hút đầu tư lớn về vốn và khoa học kĩ thuật cũng như lực lượng lao động.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý Thi mới nhất

X