Cho bảng số liệu:Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh tổng

Xuất bản: 12/06/2024 - Cập nhật: 12/06/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cho bảng số liệu:

so sánh tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của một số quốc gia năm 2020
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của một số quốc gia năm 2020?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của các quốc gia nói trên được tính theo công thức:
Tổng trị giá XNK = Trị giá XK = Trị giá NK
=> Thái Lan : 491,6
Ma-lai-xi-a: 392,3
Phi-lip-pin: 210,3
Mi-an-ma: 43,5
=> Năm 2020 Thái Lan gấp 11,3 lần Mi-an-ma.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý Thi mới nhất

X