Đề luyện thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa hay số 6 (có đáp án)

Bộ đề số 6 luyện thi thử THPT môn Hóa có đáp án bám sát theo đề thi chính thức sẽ giúp các em ôn tập và rèn luyện để đạt kết quả cao trong kỳ thi.

Câu 1. Cho 28 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4, CuO vào dung dịch HCl, thu được 3,2 gam một kim loại không tan, dung dịch Y chỉ chứa muối và 1,12 lít khí H2 (đktc). Cho Y vào dung dịch AgNO3 dư, thu được 132,85 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng Fe3O4 trong X là
Câu 2. Chất nào sau đây có tính chất lưỡng tính?
Câu 3. Chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất?
Câu 4. Kim loại nhôm không tan trong dung dịch nào sau đây?
Câu 5. Phân tử peptit mạch hở nào sau đây có bốn nguyên tử oxi?
Câu 6. Kim loại nào sau đây là thành phần của hợp kim dùng làm chất trao đổi nhiệt trong một số lò phản ứng hạt nhân?
Câu 7. Dung dịch $Na _{2} CO _{3}$ tác dụng được với dung dịch chất X, thu được kết tủa màu trắng. Chất X là
Câu 8. Kim loại Fe không tác dụng với dung dịch nào sau đây?
Câu 9. Formalin là dung dịch chứa khoảng 40%:
Câu 10. Số este có công thức phân tử $C _{5} H _{10} O _{2}$ mà khi thủy phân trong môi trường axit thì thu được axit fomic là
Câu 11. Muối nào sau đây dễ bị phân hủy khi đun nóng?
Câu 12. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch chất X, thu được kết tủa màu nâu đỏ. Chất X là
Câu 13. Thủy phân hoàn toàn 42,38 gam hỗn hợp X gồm hai triglixerit mạch hở trong dung dịch KOH 28% (vừa đủ), cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được phần hơi Y nặng 26,2 gam và phần rắn Z. Đốt cháy hoàn toàn Z, thu được $K _{2} CO _{3}$ và 152,63 gam hỗn hợp $CO _{2}$ và $H _{2} O$. Mặt khác, hiđro hóa hoàn toàn 0,15 mol X cần vừa đủ a mol $H _{2}$. Giá trị của a là
Câu 14. Công thức cấu tạo thu gọn của glixerol là
Câu 15. Cho dãy các kim loại: Na, Cu, Fe, Ag, Zn. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl là
Câu 16. Chất nào dưới đây không tác dụng với dung dịch $FeCl _{3}$?
Câu 17. Cho các chất sau: glyxin, metylamoni axetat, etylamin, metyl aminoaxetat. Số chất phản ứng được với dung dịch HCl và dung dịch NaOH là
Câu 18. Ở điều kiện thích hợp, dung dịch $H _{2} S$ không phản ứng với chất hoặc dung dịch chứa chất nào sau đây?
Câu 19. Một dung dịch chứa $0,2 mol Na ^{+} ; 0,1 mol Mg ^{2+} ; 0,05 mol Ca ^{2+} ; 0,15 mol HCO _{3}^{-}$và x mol Cl-. Giá trị của x là
Câu 20. Đốt nóng một hỗn hợp gồm Al và 16 gam $Fe _{2} O _{3}$ (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 1M sinh ra 3,36 lít H2 (ở đktc). Giá trị của V là
Câu 21. Chất nào sau đây không tác dụng với dung dịch $Na _{2} CO _{3}$
Câu 22. Cho các phát biểu sau:

(a) Hợp kim Na - K có nhiệt độ nóng chảy thấp, $70^o$C.

(b) NaOH là chất rắn, màu trắng, dễ nóng chảy, hút ẩm mạnh, tan nhiều trong nước và tỏa ra một lượng nhiệt lớn.

(c) Al(OH)3, NaHCO3, Al2O3 là các chất có tính chất lưỡng tính.

(d) Có thể điều chế kim loại nhôm bằng cách điện phân nóng chảy muối halogenua của nó.

(e) Kim loại xesi dùng làm tế bào quang điện;

Số phát biểu đúng là
Câu 23. Chất nào sau đây không tác dụng với dung dịch NaOH?
Câu 24. Kim loại nào sau đây có khối lượng riêng bằng $0,5 gam / cm ^{3}$?
Câu 25. Cho các phát biểu sau:

(a) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit nhưng xenlulozơ có thể kéo thành sợi, còn tinh bột thì không.

(b) Muối đinatri glutamat dùng làm gia vị thức ăn (mì chính hay bột ngọt).

(c) Chất béo là trieste của glixerol với các axit monocacboxylic có mạch C dài, không phân nhánh.

(d) Hiđro hóa hoàn toàn triolein hoặc trilinolein đều thu được tristearin.

(e) Cao su thiên nhiên không dẫn điện, có thể tan trong xăng, benzen và có tính dẻo.

(g) Trong phân tử peptit mạch hở chứa n gốc α – amino axit (chứa 1 nhóm NH2, 1 nhóm COOH) có (n-1) liên kết peptit.

Số phát biểu đúng là
Câu 26. Phương trình ion rút gọn của phản ứng xảy ra giữa NaHCO3 và HCl trong dung dịch
Câu 27. Phát biểu nào sau đây sai?
Câu 28. Kim loại Fe không tan được trong dung dịch
Câu 29. Một trong những nguyên nhân chính gây ra sự suy giảm tầng ozon là do
Câu 30. Kim loại nào sau đây được điều chế bằng cách điện phân nóng chảy muối halogenua của nó?
Câu 31. Kim loại nào sau đây có số oxi hóa +2 duy nhất trong hợp chất?
Câu 32. Thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt (II) sau khi kết thúc phản ứng?
Câu 33. Chất nào sau đây không có phản ứng cộng $H_{2}\left(N i, t^{\circ}\right)$?
Câu 34. Monome dùng để điều chế thủy tinh hữu cơ (plexiglas) l
Câu 35. Cho dãy các chất: $FeO , Fe _{3} O _{4}, Al _{2} O _{3}, HCl , Fe _{2} O _{3}, FeCO _{3}$. Số chất trong dãy bị oxi hoá bởi dung dịch $H _{2} SO _{4}$ đặc, nóng là
Câu 36. Cho 4,05 gam bột nhôm vào 100 ml dung dịch $Fe \left( NO _{3}\right)_{3}$ 3M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kim loại. Giá trị của m là
Câu 37. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 7,8 gam Zn và 4,05 gam Al trong dung dịch $HNO _{3}$ vừa đủ, thu được dung dịch Y chứa 57,03 gam muối và thoát ra 1,26 lít (đktc) khí Z duy nhất. Khí Z là
Câu 38. Cho m gam hỗn hợp Al, Fe vào 300ml dung dịch HCl 1M và $H _{2} SO _{4}$ 0,5M thấy thoát ra 5,6 lít H2 (đktc). Tính thể tích dung dịch NaOH 1M cần cho vào dung dịch X để thu được kết tủa có khối lượng lớn nhất ?
Câu 39. Cho hình vẽ bên mô tả thí nghiệm điều chế và thử tính chất của etilen. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về thí nghiệm đó?

Cho hình vẽ bên mô tả thí nghiệm điều chế và thử tính chất của etilen. Phát biểu hình ảnh
Câu 40. Cho các phát biểu sau:

(a) Một số este có mùi thơm, không độc, được dùng làm hương liệu trong công nghiệp thực phẩm, mĩ phẩm,...

(b) Gạo nếp chứa nhiều amilopectin hơn gạo tẻ.

(c) Dung dịch các amino axit có thể làm đổi màu quỳ tím sang đỏ hoặc sang xanh hoặc không làm đổi màu.

(d) Khi nấu canh cua thì thấy các mảng “riêu cua” nổi lên là do sự đông tụ của protein do nhiệt độ.

(e) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch.

(g) Một số polime như xenlulozơ, poli(haxametylen ađipamit), poliacrilonitrin được dùng làm tơ.

Số phát biểu đúng là

đáp án Đề luyện thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa hay số 6 (có đáp án)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 21D
Câu 2BCâu 22A
Câu 3CCâu 23C
Câu 4BCâu 24A
Câu 5ACâu 25D
Câu 6CCâu 26C
Câu 7DCâu 27D
Câu 8DCâu 28C
Câu 9ACâu 29C
Câu 10DCâu 30B
Câu 11ACâu 31C
Câu 12ACâu 32B
Câu 13CCâu 33A
Câu 14CCâu 34B
Câu 15CCâu 35B
Câu 16BCâu 36B
Câu 17ACâu 37D
Câu 18CCâu 38C
Câu 19ACâu 39D
Câu 20DCâu 40A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X