Đề luyện thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa hay số 6 (có đáp án)

Bộ đề số 6 luyện thi thử THPT môn Hóa có đáp án bám sát theo đề thi chính thức sẽ giúp các em ôn tập và rèn luyện để đạt kết quả cao trong kỳ thi.

Câu 3. Chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất?

A. $C _{4} H _{9} OH$

B. $C _{3} H _{7} COOH$

C. $CH _{3} COOC _{2} H _{3}$

D. $C _{6} H _{5} OH$

Câu 4. Kim loại nhôm không tan trong dung dịch nào sau đây?

A. $HNO _{3}$ loãng.

B. $KNO _{3}$

C. HC1.

D. $H _{2} SO _{4}$ đặc nóng.

Câu 5. Phân tử peptit mạch hở nào sau đây có bốn nguyên tử oxi?

A. Gly-Ala-Ala

B. Gly-Ala

C. Gly-Ala-Glu

D. Gly-Gly-Ala-Val

Câu 9. Formalin là dung dịch chứa khoảng 40%:

A. Fomanđehit.

B. Anđehit axetic.

C. Benzanđehit.

D. Axeton.

Câu 11. Muối nào sau đây dễ bị phân hủy khi đun nóng?

A. $Ca \left( HCO _{3}\right)_{2}$

B. $Na _{2} SO _{4}$.

C. $CaCl _{2}$.

D. $NaCl$.

Câu 14. Công thức cấu tạo thu gọn của glixerol là

$D \cdot CH _{2}( OH )- CH _{2}( OH )- CH _{2}( OH )$

A. $CH _{2}( OH )- CH _{2}- CH _{2}( OH )$

B. $CH _{2}( OH )- CH _{2}( OH )$

C. $C H _{2}( OH )- CH ( OH )- CH _{2}( OH )$

Câu 21. Chất nào sau đây không tác dụng với dung dịch $Na _{2} CO _{3}$

A. $CO _{2}$

B. $Ca \left( HCO _{3}\right)_{2}$

C. HCl

D. $KOH$

Câu 23. Chất nào sau đây không tác dụng với dung dịch NaOH?

A. $FeCl _{2}$.

B. $CuSO _{4}$

C. $KNO _{3}$

D. $MgCl _{2}$.

Câu 26. Phương trình ion rút gọn của phản ứng xảy ra giữa NaHCO3 và HCl trong dung dịch

A. $H ^{+}+ OH ^{-} \longrightarrow H _{2} O$.

B. $2 H ^{+}+ CO _{3}^{2-} \longrightarrow CO _{2} \uparrow+ H _{2} O$

C. $H ^{+}+ HCO _{3}^{-} \longrightarrow CO _{2} \uparrow+ H _{2} O$.

D. $HCl + HCO _{3}^{-} \longrightarrow CO _{2} \uparrow+ H _{2} O + Cl ^{-}$

Câu 27. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Hợp kim liti-nhôm siêu nhẹ, được dùng trong kỉ thuật hàng không.

B. Sắt có trong hemoglobin (huyết cầu tố) của máu.

C. Phèn chua được dùng để làm trong nước đục.

D. Trong tự nhiên, các kim loại kiềm chỉ tồn tại dạng đơn chất.

Câu 28. Kim loại Fe không tan được trong dung dịch

A. HCl (đặc, nguội).

B. HNO $_{3}$ (loãng).

C. $ZnCl _{2}$

D. FeCly.

Câu 29. Một trong những nguyên nhân chính gây ra sự suy giảm tầng ozon là do

A. sự tăng nồng độ khí $CO _{2}$

B. mưa axit

C. hợp chất CFC (freon).

D. quá trình sản xuất gang thép

Câu 32. Thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt (II) sau khi kết thúc phản ứng?

A. Fe tác dụng với dung dịch $HNO _{3}$ loãng dư.

B. Fe tác dụng với dung dịch $FeCl _{3}$.

C. Fe, FeO tác dụng với dung dịch $HNO _{3}$ đặc, nóng, dư.

D. Fe tác dụng với dung dịch $AgNO _{3}$ dư.

Câu 34. Monome dùng để điều chế thủy tinh hữu cơ (plexiglas) l

A. $C _{6} H _{5} CH = CH _{2}$

B. $CH _{2}= C \left( CH _{3}\right) COOCH _{3}$

C. $CH _{3} COOCH = CH _{2}$

D. $CH _{2}= CHCOOCH _{3}$

Câu 39. Cho hình vẽ bên mô tả thí nghiệm điều chế và thử tính chất của etilen. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về thí nghiệm đó?

Cho hình vẽ bên mô tả thí nghiệm điều chế và thử tính chất của etilen. Phát biểu hình ảnh

A. Bông tẩm dung dịch NaOH đặc có vai trò hấp thụ khí độc SO2 có thể được sinh ra.

B. Đá bọt có vai trò điều hòa quá trình sôi, tránh hiện tượng quá sôi.

C. Khí etile sinh ra khi sục vào dung dịch Br2 làm dung dịch bị mất màu.

D. Đá bọt có vai trò xúc tác cho phản ứng tách H2O của C2H5OH.

đáp án Đề luyện thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa hay số 6 (có đáp án)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 21D
Câu 2BCâu 22A
Câu 3CCâu 23C
Câu 4BCâu 24A
Câu 5ACâu 25D
Câu 6CCâu 26C
Câu 7DCâu 27D
Câu 8DCâu 28C
Câu 9ACâu 29C
Câu 10DCâu 30B
Câu 11ACâu 31C
Câu 12ACâu 32B
Câu 13CCâu 33A
Câu 14CCâu 34B
Câu 15CCâu 35B
Câu 16BCâu 36B
Câu 17ACâu 37D
Câu 18CCâu 38C
Câu 19ACâu 39D
Câu 20DCâu 40A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X