Kim loại nhôm không tan trong dung dịch nào sau đây?

Xuất bản: 30/12/2020 - Cập nhật: 30/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Kim loại nhôm không tan trong dung dịch nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Kim loại nhôm không tan trong dung dịch $KNO _{3}$

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X