Phân tử peptit mạch hở nào sau đây có bốn nguyên tử oxi?

Xuất bản: 30/12/2020 - Cập nhật: 30/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Phân tử peptit mạch hở nào sau đây có bốn nguyên tử oxi?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X