Chất nào sau đây có tính chất lưỡng tính?

Xuất bản: 30/12/2020 - Cập nhật: 02/08/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Chất nào sau đây có tính chất lưỡng tính?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Al(OH)3 có tính chất lưỡng tính.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Cho dãy các chất: Al, , Al(OH)3,Al2O3, AlCl3, NaHCO3. Số chất lưỡng tính trong dãy là

Cho dãy các chất: Al, , Al(OH)3,Al2O3, AlCl3, NaHCO3. Số chất lưỡng tính trong dãy là 3 gồmAl(OH)3,Al2O3,NaHCO3.

Chất nào sau đây có tính chất lưỡng tính?

H2N-CH2-COOH có tính chất lưỡng tính.

Chất nào sau đây không phải là chất lưỡng tính?

HCOOCH3 không phải là chất lưỡng tính.
Giải thích:
A. H2NCH2COOH là amino axit, có nhóm amin (-NH2) và nhóm carboxylic (-COOH), có khả năng hoạt động như một axit hoặc một bazơ.

Cho dãy các chất: NaOH, Ca(OH)2, Zn(OH)2, Cr(OH)2, Mg(OH)2,Al(OH)3 . Số chất có tính chất lưỡng tính trong dãy là

Cho dãy các chất: NaOH, Ca(OH)2, Zn(OH)2, Cr(OH)2, Mg(OH)2, Al(OH)3 . Số chất có tính chất lưỡng tính trong dãy là Zn(OH)2, Al(OH)3

Chất nào sau đây có tính chất lưỡng tính?

Al2O3 có tính chất lưỡng tính.

Al, $A l_{2} O_{3}, A l(O H)_{3}$ đều tác dụng được với dung dịch HCl và dung dịch NaOH. Các chất có tính chất lưỡng tính là

Al, $A l_{2} O_{3}, A l(O H)_{3}$ đều tác dụng được với dung dịch HCl và dung dịch NaOH. Các chất có tính chất lưỡng tính là $Al _{2} O _{3}, Al ( OH )_{3}$

Cho dãy các chất: NaHSO4, Al2O3, CrO3, (NH4)2CO3. Số chất lưỡng tính là

Cho dãy các chất: NaHSO4, Al2O3, CrO3, (NH4)2CO3. Số chất lưỡng tính là 2 : Al2O3 và (NH4)2CO3

Chất nào sau đây là chất lưỡng tính?

Ca(HCO3)2 là chất lưỡng tính.

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X