Kim loại nào sau đây có khối lượng riêng bằng 0,5 gam / cm 3?

Xuất bản: 30/12/2020 - Cập nhật: 30/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Kim loại nào sau đây có khối lượng riêng bằng $0,5 gam / cm ^{3}$?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X