Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Sử năm 2021 số 16 (có đáp án)

Bộ đề số 16 luyện thi THPT Quốc Gia môn Lịch sử có đáp án. Đề thi bám sát theo đề thi chính thức sẽ giúp các em ôn tập và rèn luyện để đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt THPT Quốc Gia năm 2021

Câu 1. "Xã tắc từ đây vững bền

Giang sơn từ đây đổi mới".

Những câu thơ trên được ra đời trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nào thắng lợi?
Câu 2. Đâu không phải là nội dung của chiếu cần vương?
Câu 3. Năm 1955, Ngô Đình Diệm mở một chiến dịch để giết hại những người cách mạng, được chúng coi là "quốc sách" có lợi cho mình, chiến dịch đó là
Câu 4. Sự kiện nào đánh dấu thực dân Pháp chính thức nổ súng xâm lược nước ta lần thứ hai?
Câu 5. Giữa năm 1949, thực dân Pháp triển khai kế hoạch Rơve ở Việt Nam nhằm mục đích
Câu 6. Tổ chức quốc tế nào ra đời tháng 3/1919 với mục đích thúc đẩy sự phát triển của phong trào cách mạng thế giới
Câu 7. Xã hội Việt Nam trong những năm 1930-1931 tồn tại những mâu thuẫn cơ bản nào?
Câu 8. Chiến dịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa quyết định đối với thắng lợi của Tổng tiến công và nổi dậy Xuân năm 1975 vì lý do gì dưới đây?
Câu 9. Nguyên nhân chủ yếu nào dưới đây dẫn đến thất bại của khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản ở Việt Nam?
Câu 10. Sự kiện nào chứng tỏ tư tưởng Duy Tân của Phan Châu Trinh đã vượt qua khuôn khổ ôn hòa?
Câu 11. “Chiêu bài” Mĩ sử dụng để can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác được đề ra trong chiến lược “Cam kết và mở rộng” là
Câu 12. Thực dân Pháp bắt đầu tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương 1919 - 1929 khi
Câu 13. Ngày 16/5/1955, sự kiện quan trọng nào đã xảy ra?
Câu 14. Sau Hiệp ước Nhâm Tuất 1862, cuộc kháng chiến của nhân dân ta phải bao hàm những nhiệm vụ nào?
Câu 15. Lý do khiến Đảng đưa ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam là
Câu 16. Yếu tố nào quyết định sự xuất hiện khuynh hướng vô sản trong phong trào yêu nước ở Việt Nam đầu thế kỉ XX?
Câu 17. Đặc điểm chung của Hiệp ước Bali (của tổ chức ASEAN) và Định ước Henxinki (của Mĩ, Canada và 33 nước châu Âu) là:
Câu 18. Kết quả cuộc đấu tranh giành độc lập của các nước Đông Nam Á trong năm 1945 chứng tỏ
Câu 19. Quốc gia nào tuyên bố độc lập muộn nhất ở Đông Nam Á?
Câu 20. Âm mưu của Mĩ và chính quyền Sài Gòn trong thủ đoạn dồn dập “Ấp chiến lược” là nhằm
Câu 21. Tại sao Pháp lại chấp nhận đàm phán với ta ở Hội nghị Giơnevơ?
Câu 22. Hội nghị lần thứ 15 ban chấp hành trung ương đảng lao động Việt Nam (1-1959) quyết định để nhân dân miền Nam sử dụng bạo lực cách mạng là do
Câu 23. Xác định mốc thời gian tan rã của CNXH ở Liên Xô và các nước Đông Âu?
Câu 24. Yếu tố cốt lõi dẫn đến sự thành công của hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản đầu năm 1930 tại Hương Cảng Trung Quốc là
Câu 25. Nhật tiến hành cuộc đảo chính lật đổ Pháp ở Đông Dương vào đêm 9 - 3 - 1945 vì
Câu 26. Chính quyền Ngô Đình Diệm nói riêng và những chính quyền ngụy do Mĩ dựng lên ở miền Nam nói chung thực chất là biểu hiện
Câu 27. Liên Xô khôi phục kinh tế sau chiến tranh thế giới thứ hai trong điều kiện nào?
Câu 28. Ngày 13-8-1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng ở Tân Trào đã thông qua quyết định quan trọng nào dưới đây?
Câu 29. Giai đoạn 1950 - 1973, chủ nghĩa thực dân cũ của các đế quốc nào đã sụp đổ trên phạm vi toàn thế giới?
Câu 30. Tại sao Liên Xô lại phải ưu tiên phát triển công nghiệp nặng?
Câu 31. Sự kiện nào đánh dấu thực dân Pháp đã hoàn thành về cơ bản quá trình xâm lược Việt Nam?
Câu 32. Điểm giống nhau giữa Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga và cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc là:
Câu 33. Trong cuộc phản công chiến lược mùa khô lần thứ 2 năm 1966 - 1967, Mỹ tập trung vào khu vực nào?
Câu 34. Điểm nào dưới đây là sự khác biệt giữa phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á, Châu Phi với khu vực Mĩ Latinh
Câu 35. Chính sách đối ngoại của Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai xuất phát
Câu 36. Âm mưu thâm độc của Mĩ trong thủ đoạn “Dùng người Việt đánh người Việt”, “dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương” nhằm
Câu 37. Những nội dung của các bản Hiệp ước được kí kết từ năm 1862 - 1884 đã phản ánh điều gì
Câu 38. Trong thập kỷ 90 của thế kỉ XX, nước Mỹ dưới thời tổng thống B. Clinton không theo đuổi mục tiêu nào trong chiến lược “Cam kết và mở rộng”?
Câu 39. Lĩnh vực không được Pháp chú trọng đầu tư trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương?
Câu 40. Phong trào cách mạng 1930-1931 và phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam có điểm khác nhau về

đáp án Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Sử năm 2021 số 16 (có đáp án)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 21A
Câu 2CCâu 22A
Câu 3BCâu 23D
Câu 4BCâu 24B
Câu 5ACâu 25D
Câu 6BCâu 26A
Câu 7CCâu 27C
Câu 8CCâu 28C
Câu 9BCâu 29C
Câu 10DCâu 30A
Câu 11CCâu 31C
Câu 12ACâu 32D
Câu 13CCâu 33A
Câu 14BCâu 34C
Câu 15DCâu 35A
Câu 16ACâu 36D
Câu 17ACâu 37C
Câu 18CCâu 38D
Câu 19ACâu 39A
Câu 20DCâu 40C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X