Luyện giải đề thi thử tốt nghiệp môn sử 2024 Bình Phước lần 2

Luyện giải đề thi thử tốt nghiệp môn sử 2024 Bình Phước lần 2 với các câu hỏi tập trung đúng kiến thức trọng tâm theo đề tham khảo của Bộ GD.

Câu 1. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp tiến hành chương trình khai thác thuộc địa Pháp lần thứ hai ở Việt Nam trong lĩnh vực nào nhiều nhất?
Câu 2. Trong đường lối đổi mới (từ tháng 12-1986), Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương
Câu 3. Ở Việt Nam trong những năm 1928-1930, tổ chức nào có Chương trình hành động theo nguyên tắc tư tưởng “Tự do-Bình đẳng-Bác ái”?
Câu 4. Xu thế toàn cầu hóa trong những năm 80 của thế kỉ XX là hệ quả của
Câu 5. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Đông Dương (1897-1914), trong xã hội Việt Nam giai cấp nào được ra đời?
Câu 6. Trong những năm 1950-1973, nhân tố khách quan nào đã giúp kinh tế các nước Tây Âu hồi phục sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
Câu 7. Luận cương chính trị (tháng 10-1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương xác định động lực của cách mạng là giai cấp
Câu 8. Từ những năm 50 của thế kỉ XX, quốc gia giành được độc lập sớm trong phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân ở Bắc Phi là
Câu 9. Đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX, quốc gia nào đi đầu thế giới trong lĩnh vực công nghiệp vũ trụ?
Câu 10. Tháng 12-1989, trong cuộc gặp gỡ không chính thức tại Đảo Manta (Địa Trung Hải), hai nhà lãnh đạo của Liên Xô và Mĩ đã chính thức cùng tuyên bố
Câu 11. Cơ quan nào của Liên hợp quốc giữ vai trò trọng yếu trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới ?
Câu 12. Trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965-1968) ở miền Nam Việt Nam, Mĩ có hành động nào sau đây?
Câu 13. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), nhân dân Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ giúp đỡ của quốc gia nào?
Câu 14. Ở Đông Dương, thực dân Pháp đề ra kế hoạch quân sự Nava (1953) bối cảnh nào?
Câu 15. Chiến thắng Ấp Bắc (1963) là thắng lợi của quân dân miền Nam Việt Nam trong chiến đấu chống chiến lược chiến tranh nào của Mĩ?
Câu 16. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng lao động Việt Nam (9-1960) đã xác định cách mạng miền Nam có vai trò
Câu 17. Sau khi Nhật Bản đầu hàng Đồng minh (tháng 8-1945), một trong những quốc gia ở Đông Nam Á đã giành được độc lập là
Câu 18. Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975, chiến dịch nào thắng lợi buộc chính quyền Sài Gòn phải tuyên bố đầu hàng không điều kiện?
Câu 19. Ở Việt Nam, phong trào Cần vương trong những năm 1885-1896 đã diễn cuộc khởi nghĩa nào sau đây?
Câu 20. Trong những năm 1945-1946, nhân dân Việt Nam có hoạt động nào dưới đây nhằm giải quyết khó khăn về tài chính?
Câu 21. Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 5-1941) khẳng định nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của cách mạng là
Câu 22. Trong thập kỉ 90 của thế kỉ XX, quốc gia nào sau đây đề ra và thực hiện chiến lược toàn cầu với tham vọng làm bá chủ thế giới?
Câu 23. Trong những năm đầu thế kỉ XX, dưới tác động của chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp, xã hội Việt Nam có sự chuyển biến ra sao?
Câu 24. Thắng lợi nào của quân dân miền Nam Việt Nam trong buộc Mĩ phải tuyên bố “Mĩ hóa” trở lại chiến tranh xâm lược?
Câu 25. Nội dung nào sau đây không có trong nguyên tắc hoạt động của tổ chức ASEAN (Hiệp ước Bali, tháng 2-1976)?
Câu 26. Dựa vào điều kiện nào để Đảng Cộng sản Đông Dương xác định hình thức đấu tranh trong giai đoạn 1936-1939 ở Việt Nam?
Câu 27. Nội dung nào không phải là ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược ở Việt Nam (1945-1954)?
Câu 28. Nội dung nào không phải là yếu tố thúc đẩy sự phát triển “thần kì” của kinh tế Nhật Bản trong những năm 1960-1973?
Câu 29. Nội dung nào là kết cục của cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)?
Câu 30. Nội dung nào phản ánh đúng nhiệm vụ của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917?
Câu 31. Nội dung nào sau đây là cơ sở để cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954) của nhân dân Việt Nam nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân tiến bộ trên thế giới?
Câu 32. Điểm giống nhau giữa chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965-1968) với chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961-1965) của Mĩ ở miền Nam Việt Nam là
Câu 33. Bài học kinh nghiệm nào trong kháng chiến chống Pháp (1945-1954) tiếp tục được Đảng ta vận dụng trong kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954-1975)?
Câu 34. Nhận xét nào dưới đây là đúng về mục tiêu của phong trào dân tộc dân chủ trong những năm 1919-1923 ở Việt Nam?
Câu 35. Phong trào cách mạng 1930-1931 để lại bài học kinh nghiệm gì cho Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?
Câu 36. Nội dung nào phản ánh đúng ý nghĩa sự xuất hiện của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam năm 1929?
Câu 37. Cách mạng tháng Tám (1945) ở Việt Nam có điểm giống so với Cách mạng tháng Mười (1917) ở Nga là
Câu 38. Chủ trương giải quyết vấn đề dân tộc của Đảng Cộng sản Đông Dương tại Hội nghị 5-1941 có điểm gì khác so với Hội nghị 11-1939?
Câu 39. Nhận xét nào sau đây phản ánh đúng tình hình Việt Nam trong những năm đầu của thế kỉ XX?
Câu 40. Phong trào dân chủ 1936-1939 là một bước chuẩn bị cho thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 vì

đáp án Luyện giải đề thi thử tốt nghiệp môn sử 2024 Bình Phước lần 2

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 21C
Câu 2CCâu 22C
Câu 3DCâu 23D
Câu 4CCâu 24D
Câu 5ACâu 25B
Câu 6BCâu 26A
Câu 7BCâu 27D
Câu 8DCâu 28A
Câu 9BCâu 29B
Câu 10CCâu 30D
Câu 11CCâu 31A
Câu 12ACâu 32A
Câu 13CCâu 33D
Câu 14ACâu 34C
Câu 15DCâu 35D
Câu 16DCâu 36B
Câu 17BCâu 37A
Câu 18BCâu 38C
Câu 19CCâu 39B
Câu 20ACâu 40A

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X