Giữa năm 1949, thực dân Pháp triển khai kế hoạch Rơve ở Việt Nam nhằm mục đích

Xuất bản: 22/12/2020 - Cập nhật: 06/11/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Giữa năm 1949, thực dân Pháp triển khai kế hoạch Rơve ở Việt Nam nhằm mục đích

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Giữa năm 1949, thực dân Pháp triển khai kế hoạch Rơve ở Việt Nam nhằm mục đích bao vây cả trong lẫn ngoài đối với căn cứ địa Việt Bắc.

Giải thích:
Ngày 13 - 5 - 1949, với sự đồng ý của Mĩ, Chính phủ Pháp đề ra kế hoạch Rơve, trong đó Pháp thiết lập “hành lang Đông Tây” (Hải Phòng - Hà Nội - Hòa Bình - Sơn La) và tăng cường hệ thống phòng ngự trên Đường số 4, cắt đứt liên lạc của ta với quốc tế nhằm tạo ra thế bao vây cả trong lẫn ngoài căn cứ địa Việt Bắc.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Sau khi chiếm được sáu tỉnh Nam Kì, thực dân Pháp đã làm gì?

Sau khi chiếm được sáu tỉnh Nam Kì, thực dân Pháp đã bắt tay thiết lập bộ máy cai trị, chuẩn bị kế hoạch đánh ra Bắc Kì

Từ năm 1897 đến năm 1914, thực dân Pháp thực hiện ở Việt Nam

Từ năm 1897 đến năm 1914, thực dân Pháp thực hiện ở Việt Nam cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất.
- Năm 1897, Toàn quyền Pôn Đu-me hoàn thiện bộ máy thống trị và tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất.

Năm 1954, thực dân Pháp có hoạt động nào sau đây?

Năm 1954, thực dân Pháp có hoạt động là xây dựng tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

Căn cứ địa trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam (1945 - 1954) không phải là

Căn cứ địa trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam (1945 - 1954) không phải là nơi đối phương bất khả xâm phạm.

Trong thời kì 1946 - 1954, thắng lợi nào sau đây của quân dân Việt Nam đã làm phá sản hoàn toàn kế hoạch “đánh nhanh, thắng nhanh” của thực dân Pháp?

Trong thời kì 1946 - 1954, chiến thắng Việt Bắc thu - đông của quân dân Việt Nam đã làm phá sản hoàn toàn kế hoạch đánh nhanh, thắng nhanh của thực dân Pháp.

Sự kiện đánh dấu Thực dân Pháp đã cơ bản hoàn thành xâm lược Việt Nam là:

Sự kiện đánh dấu Thực dân Pháp đã cơ bản hoàn thành xâm lược Việt Nam là Hiệp ước Hác – măng và hiệp ước Pa – tơ - nốt được ký kết.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), chiến thắng Biên giới năm 1950 của quân dân Việt Nam có ý nghĩa nào sau đây?

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), chiến thắng Biên giới năm 1950 của quân dân Việt Nam có ý nghĩa phá vỡ thế bao vây cả trong lẫn ngoài của địch với căn cứ địa Việt Bắc.

Một trong những điểm khác giữa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Nam Kì sau Hiệp ước 1862 với cuộc kháng chiến chống Pháp ở giai đoạn trước là

Một trong những điểm khác giữa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Nam Kì sau Hiệp ước 1862 với cuộc kháng chiến chống Pháp ở giai đoạn trước là kết hợp chống Pháp và chống phong kiến đầu hàng.

Vì sao trong những năm đầu chiến tranh xâm lược Việt Nam (từ năm 1858 đến năm 1860), thực dân Pháp bị thiệt hại nặng nhưng vẫn đứng vững được ở Việt Nam để tiếp tục mở rộng xâm lược?

Trong những năm đầu chiến tranh xâm lược Việt Nam (từ năm 1858 đến năm 1860), thực dân Pháp bị thiệt hại nặng nhưng vẫn đứng vững được ở Việt Nam để tiếp tục mở rộng xâm lược vì sai lầm về đường lối, chiến thuật của triều đình Huế.

Nội dung nào sau đây nằm trong kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi của thực dân Pháp tiến hành ở Việt Nam cuối năm 1950?

Nội dung nằm trong kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi của thực dân Pháp tiến hành ở Việt Nam cuối năm 1950 là ra sức phát triển ngụy quân.

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X