Lý do khiến Đảng đưa ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam là

Xuất bản: 22/12/2020 - Cập nhật: 22/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Lý do khiến Đảng đưa ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Lý do khiến Đảng đưa ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam là so sánh lực lượng ở miền Nam cuối năm 1974 đầu năm 1975 thay đổi nhanh, có lợi cho cách mạng

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X