Chiến dịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa quyết định đối với thắng lợi của Tổng tiến công và nổi dậy

Xuất bản: 22/12/2020 - Cập nhật: 21/09/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Chiến dịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa quyết định đối với thắng lợi của Tổng tiến công và nổi dậy Xuân năm 1975 vì lý do gì dưới đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Chiến dịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa quyết định đối với thắng lợi của Tổng tiến công và nổi dậy Xuân năm 1975 vì đã đập tan đầu não và sào huyệt cuối cùng của chính quyền và quân đội Sài Gòn.

Giải thích:
Chiến dịch Hồ Chí Minh là chiến thắng cuối cùng, đập tan cơ quan đầu não và sào huyệt cuối cùng với chính quyền và quân đội Sài Gòn – đó là Sài Gòn – Gia Định => Đây là chiến thắng có ý nghĩa quyết định đối với thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân năm 1975.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Điểm khác biệt lớn nhất của chiến dịch Hồ Chí Minh 1975 so với chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 là:

Điểm khác biệt lớn nhất của chiến dịch Hồ Chí Minh 1975 so với chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 là sử dụng chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh.
- Chiến dịch Điện Biên Phủ sử dụng chiến thuật “đánh chắc tiến chắc”.
- Chiến dịch Hồ Chí Minh sử dụng chiến thuật “đánh nhanh thắng nhanh”. Bộ chính trị Trung ương Đảng đã nhận định: “Phải tập trung nhanh nhất lực lượng, binh khí kĩ thuật và vật chất giải phóng miền Nam trước mùa mưa (trước tháng 5 - 1975)”.

So với chiến dịch Điện Biên Phủ chiến dịch Hồ Chí Minh có gì khác về cách đánh

So với chiến dịch Điện Biên Phủ, chiến dịch Hồ Chí Minh có điểm khác về cách đánh là thọc sâu vào trung tâm thành phố đánh chiếm các cơ quan đầu não của địch.

Chiến dịch Tây Nguyên, chiến dịch Huế - Đà Nẵng và chiến dịch Hồ Chí Minh của quân dân Việt Nam trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân năm 1975 có điểm chung nào sau đây?

Chiến dịch Tây Nguyên, chiến dịch Huế - Đà Nẵng và chiến dịch Hồ Chí Minh của quân dân Việt Nam trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân năm 1975 có điểm chung là có sự kết hợp với nổi dậy của quần chúng.

Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) và chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) đều

Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) và chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) đều là những trận quyết chiến chiến lược.

Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) và chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) có điểm chung đều là hai trận quyết chiến chiến lược, là đỉnh cao của hai cuộc tiến công chiến lược, được tập trung lực lượng đến mức cao nhất, đều do ta chủ động tiến công và mang tính chất của cuộc chiến tranh nhân dân, chiến tranh giải phóng dân tộc.

Tinh thần "đi nhanh đến, đánh nhanh thắng" và khí thế “Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng" thể hiện trong chiến dịch nào?

Tinh thần “đi nhanh đến, đánh nhanh thắng" và khí thế "Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng" thể hiện trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 1975 (26 - 30/4/1975) với quyết định của Bộ Chính trị Trung ương Đảng giải phóng miền Nam trước mùa mưa (5/1975).

Một trong những điểm khác nhau giữa chiến dịch Hồ Chí Minh 1975 với chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 ở Việt Nam là về

Một trong những điểm khác nhau giữa chiến dịch Hồ Chí Minh 1975 với chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 ở Việt Nam là về phương châm tác chiến.

- Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954): đánh chắc tiến chắc.
- Chiến dịch Hồ Chí Minh (1975): thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng.

Trong chiến dịch Hồ Chí Minh (1975), địa bàn tác chiến của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam là

Trong chiến dịch Hồ Chí Minh (1975), địa bàn tác chiến của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam là đô thị (khu vực Sài Gòn - Gia Định và Đồng bằng sông Cửu Long).

Nội dung nào dưới đây là điểm giống nhau giữa chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) và chiến dịch Hồ Chí Minh (1975)?

Điểm giống nhau giữa chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) và chiến dịch Hồ Chí Minh (1975): đều là những thắng lợi có ý nghĩa quyết định kết thúc cuộc kháng chiến.

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X