Tổ chức quốc tế nào ra đời tháng 3/1919 với mục đích thúc đẩy sự phát triển của

Xuất bản: 22/12/2020 - Cập nhật: 22/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Tổ chức quốc tế nào ra đời tháng 3/1919 với mục đích thúc đẩy sự phát triển của phong trào cách mạng thế giới

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Tháng 3 - 1919 Quốc tế III hay Quốc tế cộng sản được thành lập. Đây là tổ chức quốc tế đi đầu lãnh đạo và thúc đẩy phong trào cách mạng trên thế giới

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X