Yếu tố nào quyết định sự xuất hiện khuynh hướng vô sản trong phong trào yêu nước

Xuất bản: 22/12/2020 - Cập nhật: 22/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Yếu tố nào quyết định sự xuất hiện khuynh hướng vô sản trong phong trào yêu nước ở Việt Nam đầu thế kỉ XX?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đã đọc Luận cương của Lê-nin và tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc, đó là con đường cách mạng vô sản. Từ sau năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đã tích cực truyền bá tư tưởng vô sản vào Việt Nam thông qua các lớp đào tạo, sách báo, …. đặc biệt là thông qua hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên (thành lập 6-1925) => Khuynh hướng vô sản đã xuất hiện và phát triển ở Việt Nam đầu thế kỉ XX.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X