Biện pháp nào của Chính phủ Nhật Bản nhằm thúc đẩy sự phát triển khoa học-kĩ

Xuất bản: 07/09/2020 - Cập nhật: 07/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Biện pháp nào của Chính phủ Nhật Bản nhằm thúc đẩy sự phát triển khoa học-kĩ thuật?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Biện pháp của Chính phủ Nhật Bản nhằm thúc đẩy sự phát triển khoa học-kĩ thuật là, Coi trọng giáo dục vì "con người là công nghệ cao nhất", đầu tư lớn cho việc xây dựng các viện nghiên cứu và nhập kĩ thuật hiện đại, phương pháp sản xuất tiên tiến của nước ngoài.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X