Bài 4 trang 51 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều)

Giải Bài 4 trang 51 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều): Tìm ƯCLN(126, 150). Từ đó hãy tìm tất cả các ước chung của 126 và 150.

Chủ đề: [Giải toán 6 sách Cánh Diều] - Toán lớp 6 tập 1 - Bài 12. Ước chung và ước chung lớn nhất

Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết gợi ý giải Bài 4 trang 51 theo nội dung bài Ước chung và ước chung lớn nhất SGK Toán lớp 6 tập 1 sách Cánh Diều chương trình mới của Bộ GD&ĐT

Giải Bài 4 trang 51 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh Diều

Tìm ƯCLN(126, 150). Từ đó hãy tìm tất cả các ước chung của 126 và 150.

Giải

Phân tích 126 và 150 ra thừa số nguyên tố ta được:

\(\begin{aligned} &\begin{array}{l|l} 126 & 2 \\ \,\,\,63 & 3 \\ \,\,\,21 & 3 \\ \,\,\,\,\,\,7&7\\ \,\,\,\,\,\,1 \end{array}\\ \end{aligned}\)                        \(\begin{aligned} &\begin{array}{l|l} 150 & 2 \\ \,\,\,75 & 3 \\ \,\,\,25 & 5 \\ \,\,\,\,\,\,5&5\\ \,\,\,\,\,\,1 \end{array}\\ \end{aligned}\)

126 = 2 . 3 . 3 . 7 = 2 . \(3^2\) . 7

150 = 2 . 3 . 5 . 5 = 2 . 3 . \(5^2\)

Các thừa số nguyên tố chung của 126 và 150 là 2 và 3

Số 2 có số mũ nhỏ nhất là 1; số 3 có số mũ nhỏ nhất là 1.

Vậy ƯCLN(126, 150) = \(2^1 . 3^1\) = 2 . 3 = 6

Ta lại có các ước của 6 là 1; 2; 3; 6

Ước chung của 126 và 150 là ước của ƯCLN(126, 150) là 1; 2; 3; 6

Vậy ƯC(126, 150) = {1; 2; 3; 6}

~/~

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã hướng dẫn các em hoàn thiện phần giải bài tập SGK Toán 6 Cánh Diều: Bài 4 trang 51 SGK Toán 6 Tập 1. Chúc các em học tốt.

Cao Linh (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM