Bài 3 trang 51 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều)

Xuất bản ngày 20/08/2021 - Tác giả:

Giải Bài 3 trang 51 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều): Tìm ước chung lớn nhất của từng cặp số trong ba số sau đây: a) 31, 22, 34;

Chủ đề: [Giải toán 6 Cánh Diều] - Toán lớp 6 tập 1 - Bài 12. Ước chung và ước chung lớn nhất

Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết gợi ý giải Bài 3 trang 51 theo nội dung bài Ước chung và ước chung lớn nhất SGK Toán lớp 6 tập 1 sách Cánh Diều chương trình mới của Bộ GD&ĐT

Giải Bài 3 trang 51 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh Diều

Tìm ước chung lớn nhất của từng cặp số trong ba số sau đây:

a) 31, 22, 34;

b) 105, 128, 135;

Giải

a) + Ta có: 31 là số nguyên tố nên nó chỉ có hai ước là 1 và 31.

22 và 34 không chia hết cho 31

Vậy ƯCLN(31, 22) = 1

ƯCLN(31, 34) = 1.

+ Phân tích các số 22 và 34 ra thừa số nguyên tố ta được: 22 = 2 . 11; 34 = 2 . 17.

Khi đó thừa số nguyên tố chung của 22 và 34 là 2 với số mũ nhỏ nhất là 1.

Vậy ƯCLN(22, 34) = 2.

b) Phân tích các số 105; 128; 135 ra thừa số nguyên tố, ta có:

\(\begin{aligned} &\begin{array}{l|l} 105 & 3 \\ \,\,\,35 & 5 \\ \,\,\,\,\,\,7 & 7 \\ \,\,\,\,\,\,1 \end{array}\\ \end{aligned}\)                                 \(\begin{aligned} &\begin{array}{l|l} 128 & 2 \\ \,\,\,64 & 2 \\ \,\,\,32 & 2 \\ \,\,\,16&2\\ \,\,\,\,\,\,8&2\\ \,\,\,\,\,\,4&2\\ \,\,\,\,\,\,2&2\\ \,\,\,\,\,\,1 \end{array}\\ \end{aligned}\)                                \(\begin{aligned} &\begin{array}{l|l} 135 & 3 \\ \,\,\,45 & 3 \\ \,\,\,15 & 3 \\ \,\,\,\,\,\,5&5\\ \,\,\,\,\,\,1 \end{array}\\ \end{aligned}\)

105 = 3 . 5 . 7

128 = \(2^7\)

135 = \(3^3.5\)

Vậy ước chug lớn nhất của từng cặp số là:

ƯCLN(105, 128) = 1

ƯCLN(135, 128) = 1

ƯCLN(105, 135) = \(3^1.5^1\) = 15

~/~

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã hướng dẫn các em hoàn thiện phần giải bài tập SGK Toán 6 Cánh Diều: Bài 3 trang 51 SGK Toán 6 Tập 1. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM