Bài 6 trang 51 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều)

Giải Bài 6 trang 51 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều): Phân số 4/9  bằng các phân số nào trong các phân số sau: 48/108; 80/180; 60/130; 135/270

Chủ đề: [Giải toán 6 sách Cánh Diều] - Toán lớp 6 tập 1 - Bài 12. Ước chung và ước chung lớn nhất

Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết gợi ý giải Bài 6 trang 51 theo nội dung bài Ước chung và ước chung lớn nhất SGK Toán lớp 6 tập 1 sách Cánh Diều chương trình mới của Bộ GD&ĐT

Giải Bài 6 trang 51 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh Diều

Phân số \(\frac{\mathrm{4} }{\mathrm{9}}\) bằng các phân số nào trong các phân số sau: \(\frac{\mathrm{48} }{\mathrm{108}}\) ; \(\frac{\mathrm{80} }{\mathrm{180}}\)\(\frac{\mathrm{60} }{\mathrm{130}}\) ; \(\frac{\mathrm{135} }{\mathrm{270}}\) ?

Giải

Tối giản các phân số ta được:

+ 48 = 2 . 24 = 2 . 2 . 12 = 2 . 2 . 2 . 6 = \(2^4.3\)

108 = 3 . 39 = 3 . 3 . 12 = 3 . 3 . 3 . 4 = \(2^2.3^3\)

Vậy \(\frac{\mathrm{48} }{\mathrm{108}}\) = \(\frac{\mathrm{48:12} }{\mathrm{108:12}}\) = \(\frac{\mathrm{4} }{\mathrm{9}}\)

+ 80 = 5 . 36 = 5 . \(2^4\)

180 = 10 . 18 = (2 . 5) . (2 . 3 . 3) = \(2^2.3^2.5\)

Vậy \(\frac{\mathrm{80} }{\mathrm{180}}\) = \(\frac{\mathrm{80:20} }{\mathrm{180:20}}\) = \(\frac{\mathrm{4} }{\mathrm{9}}\)

+ 60 = 5 . 12 = 5 . 3 . \(2^2\)

130 = 2 . 5 . 13

Vậy \(\frac{\mathrm{60} }{\mathrm{130}}\) = \(\frac{\mathrm{60:10} }{\mathrm{130:10}}\) = \(\frac{\mathrm{6} }{\mathrm{13}}\) \(\neq\) \(\frac{\mathrm{4} }{\mathrm{9}}\)

+ 135 = 5 . 27 = 5 . \(3^3\)

270 = 10 . 27 = 2 . 5 . \(3^3\)

Vậy \(\frac{\mathrm{135} }{\mathrm{270}}\) = \(\frac{\mathrm{135 : 135} }{\mathrm{270:135}}\) = \(\frac{\mathrm{1} }{\mathrm{2}}\)  \(\neq\) \(\frac{\mathrm{4} }{\mathrm{9}}\)

Vậy ta có các phân số bằng \(\frac{\mathrm{4} }{\mathrm{9}}\) là \(\frac{\mathrm{48} }{\mathrm{108}}\) ; \(\frac{\mathrm{80} }{\mathrm{180}}\)

~/~

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã hướng dẫn các em hoàn thiện phần giải bài tập SGK Toán 6 Cánh Diều: Bài 6 trang 51 SGK Toán 6 Tập 1. Chúc các em học tốt.

Cao Linh (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM