Bài 6 trang 51 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều)

Xuất bản ngày 20/08/2021 - Tác giả:

Giải Bài 6 trang 51 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều): Phân số 4/9  bằng các phân số nào trong các phân số sau: 48/108; 80/180; 60/130; 135/270

Chủ đề: [Giải toán 6 sách Cánh Diều] - Toán lớp 6 tập 1 - Bài 12. Ước chung và ước chung lớn nhất

Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết gợi ý giải Bài 6 trang 51 theo nội dung bài Ước chung và ước chung lớn nhất SGK Toán lớp 6 tập 1 sách Cánh Diều chương trình mới của Bộ GD&ĐT

Giải Bài 6 trang 51 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh Diều

Phân số \(\frac{\mathrm{4} }{\mathrm{9}}\) bằng các phân số nào trong các phân số sau: \(\frac{\mathrm{48} }{\mathrm{108}}\) ; \(\frac{\mathrm{80} }{\mathrm{180}}\)\(\frac{\mathrm{60} }{\mathrm{130}}\) ; \(\frac{\mathrm{135} }{\mathrm{270}}\) ?

Giải

Tối giản các phân số ta được:

+ 48 = 2 . 24 = 2 . 2 . 12 = 2 . 2 . 2 . 6 = \(2^4.3\)

108 = 3 . 39 = 3 . 3 . 12 = 3 . 3 . 3 . 4 = \(2^2.3^3\)

Vậy \(\frac{\mathrm{48} }{\mathrm{108}}\) = \(\frac{\mathrm{48:12} }{\mathrm{108:12}}\) = \(\frac{\mathrm{4} }{\mathrm{9}}\)

+ 80 = 5 . 36 = 5 . \(2^4\)

180 = 10 . 18 = (2 . 5) . (2 . 3 . 3) = \(2^2.3^2.5\)

Vậy \(\frac{\mathrm{80} }{\mathrm{180}}\) = \(\frac{\mathrm{80:20} }{\mathrm{180:20}}\) = \(\frac{\mathrm{4} }{\mathrm{9}}\)

+ 60 = 5 . 12 = 5 . 3 . \(2^2\)

130 = 2 . 5 . 13

Vậy \(\frac{\mathrm{60} }{\mathrm{130}}\) = \(\frac{\mathrm{60:10} }{\mathrm{130:10}}\) = \(\frac{\mathrm{6} }{\mathrm{13}}\) \(\neq\) \(\frac{\mathrm{4} }{\mathrm{9}}\)

+ 135 = 5 . 27 = 5 . \(3^3\)

270 = 10 . 27 = 2 . 5 . \(3^3\)

Vậy \(\frac{\mathrm{135} }{\mathrm{270}}\) = \(\frac{\mathrm{135 : 135} }{\mathrm{270:135}}\) = \(\frac{\mathrm{1} }{\mathrm{2}}\)  \(\neq\) \(\frac{\mathrm{4} }{\mathrm{9}}\)

Vậy ta có các phân số bằng \(\frac{\mathrm{4} }{\mathrm{9}}\) là \(\frac{\mathrm{48} }{\mathrm{108}}\) ; \(\frac{\mathrm{80} }{\mathrm{180}}\)

~/~

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã hướng dẫn các em hoàn thiện phần giải bài tập SGK Toán 6 Cánh Diều: Bài 6 trang 51 SGK Toán 6 Tập 1. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM