Bài 9: Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn

Bài C3 trang 26 SGK Vật lí 9

Bài C3 trang 26 SGK Vật lí 9

Trả lời câu hỏi bài tập C3 trang 26 sách giáo khoa Vật lí lớp 9 : xây dựng công thức tính điện trở R của một đoạn dây dẫn có chiều dài l, tiết diện S, điện trở suất ρ

Bài C2 trang 26 sgk Vật lí 9

Bài C2 trang 26 sgk Vật lí 9

Hướng dẫn giải bài tập câu hỏi C2 trang 26 sách giáo khoa Vật lí lớp 9 : tính điện trở của đoạn dây dẫn constantan dài l = 1 m và có tiết diện là S = 1mm2

Bài C1 trang 25 sgk Vật lí 9

Bài C1 trang 25 sgk Vật lí 9

Trả lời câu hỏi bài tập C1 trang 25 sgk Vật lí lớp 9 : Thí nghiệm với các dây dẫn có đặc điểm gì để xác định sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn

X