Bài 6: Bài tập vận dụng định luật Ôm

Bài 3 trang 18 sgk Vật lí 9

Bài 3 trang 18 sgk Vật lí 9

Giải bài 3 trang 18 sách giáo khoa Vật lí lớp 9 : Cho mạch điện có sơ đồ như hình 6.3, trong đó R1 = 15 Ω, R2 = R3 = 30 Ω, UAB = 12 V...

X