Bài 2: Điện trở của dây dẫn - Định luật Ôm

Câu hỏi C4 trang 8 sgk Vật lí 9

Câu hỏi C4 trang 8 sgk Vật lí 9

Trả lời câu hỏi bài C4 trang 8 sách giáo khoa Vật lí lớp 9 : Dòng điện chạy qua dây dẫn nào có cường độ lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần?

Câu hỏi C3 trang 8 SGK Vật lí 9

Câu hỏi C3 trang 8 SGK Vật lí 9

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài tập C3 trang 8 sách giáo khoa Vật lí lớp 9 : Tính hiệu điện thế giữa hai đầu dây tóc bóng đèn ...

Câu hỏi C2 trang 7 sgk Vật lí 9

Câu hỏi C2 trang 7 sgk Vật lí 9

Trả lời câu hỏi bài tập C2 trang 7 sách giáo khoa Vật lí lớp 9 : Nhận xét giá trị của thương số U/I đối với mỗi dây dẫn và với hai dây dẫn khác nhau

X