Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Bài C3 trang 26 SGK Vật lí 9

Trả lời câu hỏi bài tập C3 trang 26 sách giáo khoa Vật lí lớp 9 : xây dựng công thức tính điện trở R của một đoạn dây dẫn có chiều dài l, tiết diện S, điện trở suất ρ

Đề bài:

Để xây dựng công thức tính điện trở R của một đoạn dây dẫn có chiều dài l, có tiết diện S và làm bằng vật liệu có điện trở suất ρ, hãy tính theo các bước như bảng 2.

Bảng 2.

Câu hỏi bài C3 trang 26 sgk vật lý lớp 9

Đáp án trả lời câu hỏi C3 trang 26 sgk Vật lí lớp 9

Đáp án bài C3 trang 26 sgk vật lý lớp 9

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Tải về
23/07/2018    14:48 PM
23/07/2018    14:48 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top