Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Bài C5 trang 27 sgk Vật lí 9

Hướng dẫn giải và trả lời câu hỏi bài tập C5 trang 27 sách giáo khoa Vật lí lớp 9

Đề bài

Từ bảng 1 hãy tính:

a) Điện trở của sợi dây nhôm dài 2m và có tiết diện 1mm2.

b) Điện trở của sợi dây nikêlin dài 8m, có tiết diện tròn và đường kính là 0,4mm (lấy π = 3,14).

c) Điện trở của một dây ống đồng dài 400m và có tiết diện 2mm2

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải bài C5 trang 27 sgk vật lý lớp 9

Đáp án bài tập C5 trang 27 sgk Vật lí lớp 9

Đáp án bài C5 trang 27 sgk vật lý lớp 9

doctailieu.com
Tải về
23/07/2018    18:06 PM
23/07/2018    18:06 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top