Bài 19: Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện

Bài C12 trang 53 SGK Vật lí 9

Bài C12 trang 53 SGK Vật lí 9

Trả lời câu hỏi C12 trang 53 sách giáo khoa Vật lí lớp 9 : Một bóng đèn dây tóc giá 3 500 đồng, có công suất 75W, thời gian thắp sáng tối đa 1 000 giờ

X