Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Bài C4 trang 27 sgk Vật lí 9

Xem hướng dẫn trả lời câu hỏi và đáp án bài C4 trang 27 sách giáo khoa môn Vật lí lớp 9

Đề bài

Tính điện trở của đoạn dây đồng dài l = 4 m có tiết diện tròn, đường kính d = 1mm (lấy π = 3,14).

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải bài C4 trang 27 sgk vật lý lớp 9

Đáp án bài C4 trang 27 sgk Vật lí lớp 9

Đáp án bài C4 trang 27 sgk vật lý lớp 9

--------------------------------------------------------------------

Tham khảo thêm đáp án câu hỏi bài C5 trang 27 sgk lý 9 hoặc hướng dẫn trả lời các câu hỏi khác trong Bài 9: Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn tại doctailieu.com.

doctailieu.com
Tải về
23/07/2018    16:56 PM
23/07/2018    16:56 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top