Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Bài C1 trang 25 sgk Vật lí 9

Trả lời câu hỏi bài tập C1 trang 25 sgk Vật lí lớp 9 : Thí nghiệm với các dây dẫn có đặc điểm gì để xác định sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn

Đề bài:

Để xác định sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn thì phải tiến hành thí nghiệm với các dây dẫn có đặc điểm gì?

Đáp án trả lời câu hỏi C1 trang 25 sgk Vật lí lớp 9

Để xác định sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn thì phải tiến hành thí nghiệm với các dây dẫn có cùng chiều dài và cùng tiết diện nhưng làm bằng các vật liệu khác nhau.

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Tải về
23/07/2018    10:27 AM
23/07/2018    10:27 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top