Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Bài C2 trang 26 sgk Vật lí 9

Hướng dẫn giải bài tập câu hỏi C2 trang 26 sách giáo khoa Vật lí lớp 9 : tính điện trở của đoạn dây dẫn constantan dài l = 1 m và có tiết diện là S = 1mm2

Đề bài:

Dựa vào bảng 1, hãy tính điện trở của đoạn dây dẫn constantan dài l = 1 m và có tiết diện là S = 1mm2.

Hướng dẫn giải

Điện trở suất của một vật liệu (hay một chất) có trị số bằng điện trở của một đoạn dây dẫn hình trụ được làm bằng vật liệu đó có chiều dài 1m và có tiết diện là 1m2

Đáp án câu hỏi C2 trang 26 sgk Vật Lí lớp 9

1 m= 10mm2

Dựa vào bảng 1 SGK: điện trở của đoạn dây dẫn constantan dài 1m và có tiết diện 1m2 là 0,50.10-6 Ω.

Vậy điện trở của dây dẫn constantan dài 1m và có tiết diện 1mm2 sẽ tăng thêm 10lần (vì tiết diện giảm đi 106 lần), tức là bằng: 0,50.10-6.106 = 0,5 Ω.

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Tải về
23/07/2018    12:39 PM
23/07/2018    12:39 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top