Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Bài C6 trang 27 SGK Vật lí 9

Hướng dẫn trả lời câu hỏi và đáp án bài tập C6 trang 27 sách giáo khoa Vật lí lớp 9

Đề bài

Một sợi dây tóc bóng đèn làm bằng vonfram ở 20oC có điện trở 25Ω, có tiện diện tròn bán kính 0,01mm. Hãy tính chiều dài của dây tóc này (lấy π = 3,14).

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải bài C6 trang 27 sgk vật lý lớp 9

Đáp án bài C6 trang 27 sgk Vật lí lớp 9

Ta có:

Đáp án bài C6 trang 27 sgk vật lý lớp 9
 

--------------------------------------------------------------------

Nội dung các bạn vừa xem là lời giải câu hỏi bài tập C6 trang 27 sgk Lí lớp 9 bài Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn. Đáp án các bài tập khác của môn Vật lý lớp 9 mời các bạn tham khảo tại doctailieu.com.

doctailieu.com
Tải về
23/07/2018    20:25 PM
23/07/2018    20:25 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top