Unit 5 lớp 10 Global Success Writing

Xuất bản: 13/10/2022 - Cập nhật: 14/10/2022 - Tác giả:

Unit 5 lớp 10 Global Success Writing trang 58 với hướng dẫn dịch và trả lời tất cả câu hỏi giúp các em giải bài tập anh 10 Unit 5 KNTT.

Cùng Đọc tài liệu tổng hợp và trả lời các câu hỏi phần Writing: Unit 5 - Inventions thuộc nội dung giải tiếng anh 10 Global Success - Kết nối tri thức với cuộc sống. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Giải Unit 5 lớp 10 Global Success Writing

Đi vào chi tiết từng câu hỏi trang 58 Tiếng anh 10 KNTT như sau:

Bài 1 : Choose an invention in this unit. Draw a diagram to show how it is used. Then work in groups to guess one another's inventions (Chọn một phát minh trong unit này. Vẽ một sơ đồ để cho thấy nó được sử dụng như thế nào. Sau đó làm việc theo nhóm để đoán những phát minh của nhau)

Trả lời:

The Internet:

- communicate over long distances (giao tiếp trên khoảng cách xa)

- study and work online (học tập và làm việc trực tuyến)

- find solutions for every question (tìm giải pháp cho mọi câu hỏi)

Bài 2 : Rewrite the second sentence so that it has a similar meaning to the first. Use the expressions and the prompts below to help you (Viết lại câu thứ hai để nó có nghĩa tương tự với câu đầu tiên. Sử dụng các biểu thức và lời nhắc bên dưới để giúp bạn)

Trả lời:

1. Helping drivers to find the best routes is one of the benefits of AI in transport.

2. Vacuum cleaners are useful for cleaning the house quickly.

3. Smartphones help us to learn languages.

4. Telephones are used for communicating over long distances.

Tạm dịch

1. Giúp người lái xe tìm ra các tuyến đường tốt nhất là một trong những lợi ích của AI trong giao thông.

2. Máy hút bụi rất hữu ích để dọn dẹp nhà cửa một cách nhanh chóng.

3. Điện thoại thông minh giúp chúng ta học ngôn ngữ.

4. Điện thoại được sử dụng để liên lạc trên một khoảng cách xa.

Bài 3 : Write a paragraph (120 - 150 words) to describe two or three benefits of the invention you chose in 1. Use the outline below to help you. (Viết một đoạn văn (120 - 150 từ) để mô tả hai hoặc ba lợi ích của phát minh mà bạn đã chọn trong bài 1. Sử dụng dàn ý dưới đây để giúp bạn.)

Trả lời:

Electricity is one of the great inventions of the past, because it has brought many benefits for people. First, electricity can be used to light our houses and streets. Without it, the world will be dark and dangerous. Second, electricity is also useful in heating. For example, in cold areas, electric heaters can keep us warm and healthy in long winters. Finally, the most important use of electricity is to run machines. Without electricity, factories, schools and hospitals cannot run normally. Everyone and everything will stop working. Other inventions, such as TVs, computers and robots will become useless without electricity. In conclusion, electricity plays a very important part in our life today and we cannot live without it.

Tạm dịch

Điện là một trong những phát minh vĩ đại của quá khứ, bởi nó đã mang lại rất nhiều lợi ích cho con người. Đầu tiên, điện có thể được sử dụng để thắp sáng nhà và đường phố của chúng ta. Nếu không có nó, thế giới sẽ tăm tối và nguy hiểm. Thứ hai, điện cũng hữu ích trong việc sưởi ấm. Ví dụ, ở những vùng lạnh giá, máy sưởi điện có thể giữ ấm và khỏe mạnh cho chúng ta trong mùa đông dài. Cuối cùng, việc sử dụng điện quan trọng nhất là để chạy máy. Không có điện, các nhà máy, trường học, bệnh viện không thể chạy bình thường. Mọi người và mọi thứ sẽ ngừng hoạt động. Các phát minh khác, chẳng hạn như TV, máy tính và robot sẽ trở nên vô dụng nếu không có điện. Tóm lại, điện đóng một phần rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta ngày nay và chúng ta không thể sống thiếu nó.

Xem thêm các bài học trong bài:

- Kết thúc nội dung Unit 5 lớp 10 Global Success Writing - 

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung giải bài tập tiếng anh 10: Unit 5 Inventions: Writing của bộ sách Kết nối tri thức. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM