Unit 5 lớp 10 Global Success Project

Xuất bản: 13/10/2022 - Cập nhật: 14/10/2022 - Tác giả:

Unit 5 lớp 10 Global Success Project trang 61 với hướng dẫn dịch và trả lời tất cả câu hỏi giúp các em giải bài tập anh 10 Unit 5 KNTT.

Cùng Đọc tài liệu tổng hợp và trả lời các câu hỏi phần Project: Unit 5 - Inventions thuộc nội dung giải tiếng anh 10 Global Success - Kết nối tri thức với cuộc sống. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Giải Unit 5 lớp 10 Global Success Project

Đi vào chi tiết từng câu hỏi trang 61 Tiếng anh 10 KNTT như sau:

Câu hỏi: Work in groups. Your class is organising a Technology Fair. The theme is ‘Inventions for the classroom’. Each group is presenting a useful invention for the classroom. This can be an existing or new invention. (Làm việc nhóm. Lớp của bạn đang tổ chức Hội chợ công nghệ. Chủ đề là "Phát minh cho lớp học". Mỗi nhóm sẽ trình bày một phát minh hữu ích cho lớp học. Đây có thể là một phát minh hiện có hoặc mới.)

Gợi ý:

Hello everyone, today our group will present one of the most useful inventions in classroom. It is a smartphone. It is small and portable so you can bring it to school. Smartphones are cheaper than laptops, too. Smartphones give students access to tools and apps that can help them complete and stay on top of their classwork. Furthermore, smartphones help students find more information, let them research more about a topic while having class discussions. I think smartphone is a useful invention that makes our schoolwork become easier if we use it efficiently in class.

Tạm dịch:

Xin chào các bạn, hôm nay nhóm mình sẽ trình bày một trong những phát minh hữu ích trên lớp. Đó là một chiếc điện thoại thông minh. Nó nhỏ và di động để bạn có thể mang nó đến trường. Điện thoại thông minh cũng rẻ hơn máy tính xách tay. Điện thoại thông minh cung cấp cho học sinh quyền truy cập vào các công cụ và ứng dụng có thể giúp họ hoàn thành và luôn cập nhật bài tập trên lớp. Hơn nữa, điện thoại thông minh giúp sinh viên tìm thêm thông tin, để họ nghiên cứu thêm về một chủ đề trong khi thảo luận trong lớp. Tôi nghĩ rằng điện thoại thông minh là một phát minh hữu ích giúp bài tập ở trường của chúng ta trở nên dễ dàng hơn nếu chúng ta sử dụng nó một cách hiệu quả trong lớp.

Xem thêm các bài học trong bài:

- Kết thúc nội dung Unit 5 lớp 10 Global Success Project - 

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung giải bài tập tiếng anh 10: Unit 5 Inventions: Project của bộ sách Kết nối tri thức. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM