Unit 5 lớp 10 Global Success Speaking

Xuất bản: 13/10/2022 - Cập nhật: 14/10/2022 - Tác giả:

Unit 5 lớp 10 Global Success Speaking trang 56 với hướng dẫn dịch và trả lời tất cả câu hỏi giúp các em giải bài tập anh 10 Unit 5 KNTT.

Cùng Đọc tài liệu tổng hợp và trả lời các câu hỏi phần Speaking: Unit 5 - Inventions thuộc nội dung giải tiếng anh 10 Global Success - Kết nối tri thức với cuộc sống. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Giải Unit 5 lớp 10 Global Success Speaking

Đi vào chi tiết từng câu hỏi trang 56 Tiếng anh 10 KNTT như sau:

Bài 1: Work in pairs. Talk about the uses of these inventions. Use the expressions below to help you (Làm việc theo cặp. Nói về công dụng của những phát minh này. Sử dụng các diễn đạt dưới đây để giúp bạn)

Trả lời:

1. The Internet helps us to communicate over long distances.

2. People can use e-readers to store and read texts from the Internet.

3. Robots help us to do difficult or dangerous tasks effectively.

4. 3D printing is used for making three dimensional objects.

5. Driverless cars allows us to travel around without a person in control.

Tạm dich·

1. Internet giúp chúng ta liên lạc trên một khoảng cách xa.

2. Mọi người có thể sử dụng thiết bị đọc sách điện tử để lưu trữ và đọc các văn bản từ Internet.

3. Robot giúp chúng ta làm những công việc khó khăn hoặc nguy hiểm một cách hiệu quả.

4. In 3D được sử dụng để tạo ra các vật thể ba chiều.

5. Xe không người lái cho phép chúng ta đi khắp nơi mà không cần người điều khiển.

Bài 2: Work in groups. Talk more about one of the inventions in 1. Use the outline below to help you prepare a presentation. (Làm việc nhóm. Nói thêm về một trong những phát minh trong 1. Sử dụng dàn ý bên dưới để giúp bạn chuẩn bị bài thuyết trình.)

Trả lời:

I think the Internet is one of the best inventions of the world. It helps us to communicate over long distances. In my family, everyone uses the Internet to keep in touch with my grandparents and relatives. The Internet plays an important role in our daily life.

Tạm dich·

Tôi nghĩ rằng Internet là một trong những phát minh tốt nhất của thế giới. Nó giúp chúng tôi giao tiếp trên một khoảng cách xa. Trong gia đình tôi, mọi người đều sử dụng Internet để giữ liên lạc với ông bà và họ hàng của tôi. Internet đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

Bài 3: Present your ideas to the whole class. Then vote for the most interesting group presentation (Trình bày ý kiến của bạn cho cả lớp. Sau đó bình chọn bài thuyết trình của nhóm thú vị nhất)

Gợi ý:

Hello everyone. Today I am presenting a very useful invention. It is the Internet. The Internet is used to communicate over long distances. People access to the Internet and use many websites to interact with others like Facebook, Instagram, Skype,… I use the Internet every day. I use it at school and at home. The Internet helps me manage difficult task and assist me to find solutions quickly. At home, it provides me entertainment with online music, games and movies,… I like using the Internet. I think Internet is very important in our daily life. It makes our lives easier and more convenient.

Tạm dich·:

Chào mọi người. Hôm nay tôi trình bày một phát minh rất hữu ích. Đó là mạng Internet. Internet được sử dụng để liên lạc trên một khoảng cách xa. Mọi người truy cập Internet và sử dụng nhiều trang web để tương tác với những người khác như Facebook, Instagram, Skype,… Tôi sử dụng Internet hàng ngày. Tôi sử dụng nó ở trường và ở nhà. Internet giúp tôi quản lý công việc khó khăn và hỗ trợ tôi tìm ra đáp án nhanh chóng. Ở nhà, nó cung cấp cho tôi giải trí với âm nhạc trực tuyến, trò chơi và phim,… Tôi thích sử dụng Internet. Tôi nghĩ rằng Internet rất quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nó làm cho cuộc sống của chúng tôi dễ dàng hơn và thuận tiện hơn.

Xem thêm các bài học trong bài:

- Kết thúc nội dung Unit 5 lớp 10 Global Success Speaking - 

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung giải bài tập tiếng anh 10: Unit 5 Inventions: Speaking của bộ sách Kết nối tri thức. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM