Skills 2 Unit 12 trang 79 sgk Tiếng anh 9

Xuất bản: 10/01/2019 - Tác giả: Giangdh

Giải tiếng anh lớp 9 unit 12 trang 79 với chủ đề My future career luyện tập kỹ năng nghe và đọc đồng thời hoàn thành đoạn hội thoại..

Ôn lại: Skills 1 Unit 12 trang 78 sgk anh 9

Skills 2 Unit 12 sgk Tiếng anh 9

1. Work in pairs and answer the questions below. (Làm việc theo cặp và trả lời những câu hỏi.)

1. What job do you want to do in the future?

⇒ a teacher, an engineer, a designer, a doctor, a businessman, a police, a lawyer, a model, a singer, an actor/ actress, a writer, a journalist, a psychologist, an astronaut, …

2. What qualities do you think you need to do that job?

⇒ teamwork, calm, strong, patient, creative, decisive, sympathetic, considerable, careful, knowledgeable, …

2. Phong is talking to Mrs. Warner, Nick's mother, .... (Phong đang nói chuyện với bà Warner, mẹ của Nick, về những công việc trong tương lai mà anh ấy và bạn anh ấy muốn làm. Nghe nghe đoạn đối thoại và điền vào chỗ trống không nhiều hơn 3 từ.)

Bài nghe:

Skills 2 Unit 12 trang 79 sgk Tiếng anh 9

Hướng dẫn giải

1. mountains of work2. work overtime3. rewarding4. sociable5. applied skills6. good with his

3. Listen again and decide if the following statements .... (Nghe lại và quyết định những câu sau là đúng hay sai.)

Bài nghe:

Skills 2 Unit 12 trang 79 sgk Tiếng anh 9 phần 1

Hướng dẫn giải

1.T2.T3.T4.F5.F6.T

Hướng dẫn dịch

1. Là một giáo viên mẹ của Phong phải chuẩn bị bài mới, chấm bài và bình luận bài làm.

2. Phong thích công việc hành chính.

3. Trang thích đi du lịch.

4. Trang sẽ trở thành một hướng dẫn viên du lịch.

5. Nick muốn tập trung vào những môn học trên trường.

6. Một thợ máy cần nhiều kỹ năng để làm việc tốt.

4. Work in pairs. Choose a job that you like. Discuss which three qualities .... (Thực hành theo cặp. Chọn một nghề mà bạn thích. Thảo luận với ba phẩm chất cần thiết để mọi người làm tốt công việc đó. Các bạn sử dụng những ý tưởng bên dưới.)

Skills 2 Unit 12 trang 79 sgk Tiếng anh 9 phần 2

Hướng dẫn giải:

To be a business person, you have to be adaptable so that you can respond quickly to changes. Besides, you also should be calm to deal with difficult problems which can appear anytime and you can't predict. Lastly, a successful businessman has to be creative to think out new ideas and make new products to serve customers.

Hướng dẫn dịch

Để trở thành một doanh nhân, bạn phải có khả năng thích ứng để bạn có thể phản ứng nhanh chóng với những thay đổi. Bên cạnh đó, bạn cũng nên bình tĩnh để giải quyết những vấn đề khó khăn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào không thể tiên đoán trước được. Cuối cùng, một doanh nhân thành đạt phải sáng tạo để nghĩ ra những ý tưởng mới mẻ và sản phẩm mới để phục vụ khách hàng.

5. Based on your discussion in 4, write a paragraph about ..... (Dựa vào bài thảo luận ở 4, viết một đoạn văn về yếu tố quan trọng nhất một người cần để có thể hoàn thành tốt công việc. Nhớ nêu lý do và ví dụ để hỗ trợ ý kiến của bạn.)

----------

Xem thêm


Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM