Ý nào nói không đúng cách đối xử của Gia-ve với Phăng tin trong đoạn trích?

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 27/11/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Ý nào nói không đúng cách đối xử của Gia-ve với Phăng tin trong đoạn trích?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 11 mới nhất

X